Nieruchomości Komercyjne i FK BazaN - oprogramowanie do zarządzania nieruchomościami komercyjnymi, program dla zarządców nieruchomości komercyjnych, oprogramowanie dla zarządców nieruchomości komercyjnych, Finanse i księgowość zarządcy nieruchomości komercyjnych

Nieruchomości Komercyjne & FK BazaN - dla kogo jest ten program?

        Prezentowany program jest programem do zarządzania nieruchmościami komercyjnymi. Został stworzony specjalnie dla zarządców nieruchomości komercyjnych czyli dla osób i firm  zarządzających:

  • nieruchomościami biurowymi,
  • powierzchniami i centrami handlowymi,
  • powierzchniami magazynowymi,
  • centrami logistycznymi.

        Nasz nowy program przeznaczony do zarządzania nieruchomościami komercyjnymi oparty został o dostępny na rynku od kilku lat, sprawdzony przez ponad 400 użytkowników program do zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi, zaprezentowany na stronie www.bazan.com.pl. Stanowi jednak całkiem nowe rozwiązanie, które, dziedzicząc po swoim poprzedniku prostotę oraz stabilność użytkowania, zyskało aż 20 nowych funkcjonalności, w sposób radykalny usprawniających codzienną pracę zarządców nieruchomościami komercyjnymi.

 

 

 

Jakie problemy zarządców nieruchomości komercyjnych rozwiązuje nasz program?

       Z punktu widzenia zarządzcy nieruchomościami komercyjnymi nowe oprogramowanie rozwiązuje wszystkie trudne problemy komputerowego wspomagania zarządzania w czterech następujących płaszczyznach:

 

 

Firma zarządcy

 

Najemcy

 

Nieruchomości

 

Właściciel

Nowy widok na strukturę organizacyjną zarządzanych nieruchomości, stawiający na pierwszym planie umowy z najemcami.

FILMY:

 

Umowy z najemcami.

FILMY:

 

Ewidencja wszystkich instalacji technicznych.

FILM:

Pełna kontrola terminów przeglądów technicznych.

 

Bilans roczny zarządzania nieruchomością

 

 

 

Fakturowanie najemców.

FILM:

 

Rozliczanie kosztów zarządzania nieruchomością.

FILM:

 

Zestawienie faktur wystawionych przez zarządcę dla najemców na nieruchomości

FILM:

Automatyczne księgowanie całych wyciągów bankowych

FILM: (tutaj)

- wpłaty najemców,

- faktury dostawców i ich spłaty,

- prowizje bankowe.

 

Automatyczne księgowanie wpłat najemców.

 

 

 

 

 

 

 

Obsługa kaucji.

 

Wprowadzanie przez najemców usterek  za pośrednictwem strony internetowej e-Kartoteki BazaN

 

 

Analiza płynności finansowej poprzez:

FILM:

- możliwość wydruku stanu kont finansowo księgowych po wszystkich nieruchomościach.

 

 

Naliczanie odsetek:

- wystawianie not odsetkowych bez konieczności księgowania.

 

 

 

 

Zdalny dostęp do obrazu bazy danych programu przy pomocy technologii BazaN-Synchro.

Rozwiązanie BazaN-Synchro pozwala na zdalny dostęp do obrazu firmowej bazy danych zarządcy w dowolnym miejscu z dostępem do internetu.

 

Serwer internetowy – e-Kartoteka BazaN:

- naliczenia dla najemców na stronie internetowej,

- zgłaszanie usterek w nieruchomościach za pośrednictwem strony internetowej,

- komunikacja z najemcami przez stronę internetową,

- dostęp przez urządzenia mobilne.